Servis lyží a snowboardů

Jak má vypadat optimální lyže? A jak správně dělat servis lyží a snowboardů?

Cíle servisu (3.1)
Jak má vypadat optimální lyže? (3.2)
Pracovní postup (3.3)
Oprava skluznice (3.4):

 • Cíle (3.4.1)
 • Metody oprav skluznice (3.4.2)
 • Postup (3.4.3)
 • Manuální oprava skluznice (3.4.4)
 • Oprava skluznice strojem (3.4.5)
 • Oprava skluznice vysekáváním (3.4.6)

Předbroušení – podbroušení hrany (3.5)

 • Cíle (3.5.1)
 • Postup (3.5.2)

Broušení kamenem (3.6)

 • Cíle (3.6.1)
 • Nastavení stroje (3.6.2)
 • Předbroušení – Cíle (3.6.3)
 • Broušení kamenem – Všeobecně (3.6.4)
 • Dobroušení kamenem (finish) – Cíle (3.6.5)
 • Dobroušení kamenem (finish) – Všeobecně (3.6.6)
 • Finish struktury (3.6.7)
 • Broušení snowboardů (3.6.8)

Broušení boční hrany (3.7)

 • Cíle (3.7.1)
 • Úhlování boční hrany (3.7.2)
 • Broušení boční hrany pásem (3.7.3)
 • Broušení boční hrany keramickým diskem (3.7.4)
 • Ceramic Disc Finish (3.7.5)

Broušení spodní hrany (3.8)

 • Cíle (3.8.1)
 • Úhlování spodní hrany (3.8.2)
 • Konečná úprava spodní hrany brusným pásem – Tuning (3.8.3)
 • Konečná úprava spodní hrany brusným pásem – Tuning – Postup (3.8.4)
 • Broušení spodní hrany keramickým diskem (3.8.5)
 • Leštění hrany v oblasti špičky a paty - Polishing (3.8.5)

Voskování (3.9)

 • Cíle (3.9.1)
 • Postup (3.9.2)
 • Odhrotování a leštění hran (3.9.3)

Výsledek (3.10)

3.1 Cíle servisu

Pro lyži

 • Plochá, rovná skluznice
 • Jemně vybroušené, odhrotované a sražené hrany
 • Pravidelná struktura skluznice bez chlupů
 • Navoskovaná a stažená skluznice

Pro požitek z jízdy

 • Přesnější vedení a lepší stabilita
 • Snazší nasazení a ukončení oblouku
 • Lepší a rychlejší skluz
 • Skvěle drží na všech typech sněhu

3.2 Jak má vypadat optimální lyže

Skluznice

 • Plochá lyže
 • Bez spálených míst
 • Bez viditelných škrábanců
 • Rovnoměrná struktura
 • Navoskovaný a stažený povrch

Hrany

 • Bez spálených míst
 • Přesná geometrie hran a jemný, exaktní povrch bočních a spodních hran
 • Sražená hrana na špičce a patě lyže

3.3 Pracovní postup

Oprava skluznice Manuální Mechanická
Předbroušení - podbroušení hrany pokud je to potřeba
Broušení kamenem Předbroušení Finální broušení
Broušení boční hrany Pás Keramický disk
Broušení spodní hrany Tuning pás Keramický disk, Leštění - polishing
Voskování, odhrotování a leštění Voskování

3.4 Oprava skluznice

3.4.1 Cíle

 • Vyplňte rýhy a škrábance roztaveným polyetylénem nebo vážněji poškozené místo vysekněte a nahraďte novým kusem skluznice.
 • Veškerá poškození skluznice musí být trvale opravena pomocí vysoce kvalitních poly materiálů

3.4.2 Metody oprav skluznice

 • Manuální oprava
 • Oprava strojem
 • Vysekávání

3.4.3 Postup

 • Poškozená místa na skluznici lyže se zalévají roztaveným polyetylénem (Polyjet, Laser). V případě drobných poškození je možné provést opravu pomocí menších přístrojů (Polyman, Handy Laser). Aby roztavený materiál lépe držel, doporučujeme vyčistit poškozené místo pomocí drátěného kartáče a/nebo popř. rozpouštědlem (znečištění, zbytky vosku).
 • U zrezivělých a dutých lyží doporučujeme předbroušení na pásu.
 • Vyčnívající materiál je třeba před zaléváním odstranit pomocí škrabky.
 • Hlubší rýhy, které dosahují až na základní materiál (ocelová hrana, laminát apod.) a které zabírají větší plochu (zhruba velikost nehtu) by se měly vyříznout a nahradit vlepením nového kusu skluznice, popř. pomocí vhodného materiálu – Metal grip (černý nebo průhledný) a připravit tak optimální základ pro tavení.

TIP
V tavicí jednotce tavicího zařízení (Polyjet, Polyman) se po určité době, kdy se přístroj nepoužívá, mohou nastřádat spálené zbytku polyetylénu, které jsou na místě opravy patrné jako tmavé nebo černé flíčky. V tomto případě se doporučuje před tavicím procesem nechat materiál vytékat dokud nebude zcela čistý.

3.4.4 Manuální oprava skluznice

 • Drobné opravy pomocí Polymanu

 • Drobné opravy pomocí tyčinek (drip candle) nebo "metal grip" (Polygun nebo manuálně)

3.4.5 Oprava skluznice strojem

V případě oprav skluznice strojem, škrábance po celé šířce lyže jsou zality během jediného pojezdu.

3.4.6 Oprava skluznice vysekáváním

3.5 Předbroušení - podbroušení hrany

3.5.1 Cíle

 • Podbroušení hrany z důvodu šetření materiálu (brusný kámen)
 • Další účinek: odstranění rzi a přebytečného materiálu

Provádějte tento krok pouze v nutných případech, např.:

 • Lyže s vyčnívající hranou, nebo dutá
 • Lyže s rezavou hranou

3.5.2 Postup

Cíl:

 • Úspora času a materiálu

Podbroušení hrany
Tento první pracovní krok je velmi důležitý především u dutých lyží (vyčnívající hrany), protože se díky němu při následném broušení šetří kámen a prodlužuje se jeho životnost. Nedodržíte-li tento postup, může dojít k závažným poškozením brusného kamene (kámen se musí velmi často orovnávat a tím se enormně zkracuje jeho životnost).

TIP
Pokud nemáte pásovou brusku, můžete pro podbroušení hran použít keramickou brusku.

Podbroušení hrany pomocí kontaktního válce (zelený, 40 Shore)
Tento krok zahrnuje hlubší posazení hran pomocí kontaktního válce a dobře ztupeného brusného pásu K 80-100 (předbroušení). Pozitivní vedlejší efekt je, že současně dochází k odběru přebytečného materiálu a rzi z hran.

3.6 Broušení kamenem

3.6.1 Cíle

 • Srovnání skluznice
 • Strukturování skluznice (v závislosti na podmínkách: zima = jemnější struktura, mokro = hrubší struktura)

Parametry ovlivňující odběr materiálu a strukturu:

 • Rychlost posuvu orovnávání
 • Rychlost kamene při broušení
 • Rychlost posuvu přítlaku a síla přítlaku
 • Rychlost kamene při orovnávání

3.6.2 Nastavení stroje

Rychlost orovnávání (struktura) 3 mm/sec 20 mm/sec
Dobré kluzné vlastnosti zmrzlý sníh mokrý sníh
Jemná struktura v hraně = dobré točivé vlastnosti X  
Opotřebení brusného kamene nízké vysoké
Odběr materiálu nízký vysoký
Hrubá struktura v hraně – odstranění časově náročné   X
Rychlost otáčení (kámen / pás) 200 rpm 1300 rpm
Tvorba tepla nízká vysoká
Odběr materiálu nízký vysoký
Struktura přesná struktura vyleštěná (hrana)
Rychlost posuvu 3 m/min 15 m/min
Odběr materiálu nízký vysoký
Tvorba tepla vysoká nízká
Síla přítlaku 150 N 600 N
Odběr materiálu nízký vysoký
Tvorba tepla nízká vysoká
Lyže není rovná díky deformaci   X
Přesná geometrie díky menší deformaci X  

3.6.3 Předbroušení - cíle

 • Odběr materiálu k docílení ploché lyže
 • Vyšší rychlost a síla přítlaku
 • Několik brusných cyklů

3.6.4 Broušení kamenem - všeobecně

Broušení kamenem je základem pro dosažení přesné konečné struktury (finish). Cílem je srovnat lyži a hrany a dosáhnout tak dobrého výchozího bodu pro finální dobroušení.

 • V závislosti na rozsahu poškození se tento krok může několikrát opakovat.
 • Při provádění hrubých broušení je nezbytné začít předbroušením a v jeho rámci vytvořit strukturu. Lyže se spékanou skluznicí vyžadují speciální péči a o něco více času, protože by se měla odbrušovat v menších vrstvách (větší počet výbrusů s nízkým přítlakem, nižšími otáčkami a rychlejším posuvem), aby byla teplota co možná nejnižší (příliš velká teplotní zátěž by mohla poškodit skluznici a zhoršily by se kluzné vlastnosti).
 • Důležité je pravidelné orovnávání brusného kamene, tzn. v případě, kdy struktura u špičky a paty lyže na okrajích (vedle hrany) není již zcela přesná (chlupatí), je nutné kámen orovnat. Základní pravidlo: orovnávat po 5-10 párech lyží.

TIP
Můžete vynechat tento krok u rentálových lyží, které jsou udržovány pravidelně.

3.6.5 Dobroušení kamenem (finish) - cíle

 • Struktura skluznice (nejlépe pouze jeden cyklus broušení)
 • Nižší rychlost kamene a nižší přítlak posuvu

3.6.6 Dobroušení kamenem (finish) - všeobecně

K dosažení přesné konečné struktury (Finish) je nezbytné bezezbytku odstranit strukturu z předbroušení.

 • Struktura vytvořená brusným kamenem zpravidla zasahuje i do oblasti hran, je tedy třeba provést konečnou úpravu hran (tuning, leštění ocelových hran), aby tak byly zaručeny bezvadné točivé vlastnosti lyže. V žádném případě by zákazníkovi neměly být vydány lyže s hrubou strukturou na hraně, protože se na nich v podstatě nedá jezdit. !!! Základní pravidlo zní: Čím jemnější je hrana, tím lepší jsou točivé a kluzné vlastnosti lyže.
 • Strukturu v oblasti skluznice je možné přizpůsobit daným sněhovým podmínkám (vlhký, mokrý sníh). Hrana by ovšem měla zůstat pokud možno bez struktury (jemná). Pro bezvadný průběh broušení je zásadní dostatečné zásobování chladící kapalinou. Proto doporučujeme často kontrolovat trysku přivádějící chladící kapalinu a dodržovat předepsané lhůty pro výměnu. Navíc by se měla pravidelně čistit pumpa chladící kapaliny.
 • !!! Po každém výbrusu by se měl brusný kámen orovnat pomocí kousku tvrdého dřeva nebo plastu (orovnávací stěrka), čímž se odstraní uvolněná zrna (toto se neprovádí u automatů).

3.6.7 Finish struktury


3.6.8 Broušení snowboardů

Dělený přítlak na 3 válce umožňují rozložení tlaku přesně tam, kde potřebujete. Tímto způsobem dosáhnete dokonalé struktury po celé délce a šířce skluznice, dokonce i konvexní nebo konkávní.
Použití třídílného posuvného válce:

 • pro rovná prkna je možné použít všechny 3 válce současně
 • pro konvexní prkna použijte jeden posuvný válec – nabruste levou a pravou část zvlášť
 • pro konkávní Freestyle prkna je možné použít všechny 3 válce
 • pro konkávní Race prkna použijte jeden posuvný válec uprostřed

3.7.1 Cíle

 • Broušení poškozených nebo rezavých hran
 • Broušení bočních hran na požadovaný úhel
 • Konzistentně hladká hrana po celé její délce (ostrost – požadované ostrosti dosáhneme pomocí broušení keramickým diskem)

Parametry ovlivňující odběr materiálu a ostrost:

 • Rychlost otáčení keramického disku / brusného pásu
 • Pás: hrubost zrna
 • Keramický disk: tvrdost disku

3.7.2 Úhlování boční hrany

Úhel boční hrany
Volba úhlu boční hrany závisí na pokročilosti lyžaře, kvality sněhu a upravenosti sjezdových tratí.

89°

 • Pro měkké a elastické lyže
 • Pro měkký a mokrý terén
 • Pro méně zdatné lyžaře

88° a menší

 • Pro tvrdý a zledovatělý sníh
 • Pro sportovní jízdu a vyspělejší lyžaře

 

Boční úhlování snowboardů
Volba úhlu hrany se řídí podle typu prkna:

 • Závodní prkna (Alpine) 88° - 86°
 • Freeride prkna 90° - 88°
 • Freestyle prkna 89° - 88°

3.7.3 Broušení boční hrany pásem

Velikost brusného zrna se volí podle stupně poškození hrany (K80 - K120).

Pro bezvadný průběh broušení je zásadní dostatečné zásobování chladící kapalinou. Proto doporučujeme často kontrolovat trysku přivádějící chladící kapalinu a dodržovat předepsané lhůty pro výměnu.

3.7.4 Broušení boční hrany keramickým diskem

V rámci tohoto procesu se boční hrany brousí pomocí speciálních keramických brusných kotoučů. Výhodou této metody je absolutně plochý a velmi jemný povrch hrany. To dává lyži vynikající jízdní vlastnosti, kterých nelze dosáhnout broušením na pásu.

3.7.5 Ceramic Disc Finish

 • Tvrzené hrany (Fischer Plasma Edge, Atomic Chrome Edge, Blizzard Titanium) je možné bez problémů opracovat (jen úbytek materiálu je nižší – proto je třeba provést větší počet výbrusů)
 • Počet výbrusů je závislý na výchozím stavu hrany (úhel hrany, zaoblená hrana, poškození) a také na rychlosti výbrusu:
 • U drobných a středních poškození lyží, např. z půjčovny: 1 výbrus
 • Špatný stav hran, popř. rychlý posuv: 2-3 výbrusy
 • U podstatné změny brusného úhlu: víckrát

U starších modelů (např. sendvičové lyže) by se měl před broušením na disku odstranit boční profil (nožem na odstranění bočního profilu nebo broušením na pásu).
V případě, že dojde k zamazání bočního profilu při broušení diskem, doporučujeme následně upravit nožem na odstranění bočního profilu.

3.8 Broušení spodní hrany

3.8.1 Cíle

 • Konzistentní úhel po celé délce hrany
 • Konzistentně hladká hrana po celé její délce (ostrost – požadované ostrosti dosáhneme pomocí broušení keramickým diskem)
 • Odstranění struktury z hrany
 • Vizuálně dokonalá hrana (leštění špičky a paty - polishing)

Parametry ovlivňující odběr materiálu a ostrost

 • Rychlost posuvu a síla přítlaku
 • Tuning pás: hrubost zrna a opotřebení pásu
 • Keramický disk: rychlost otáčení disku

3.8.2 Úhlování spodní hrany

Úhel spodní hrany u lyží

1° - 2°

 • Univerzální úhel pro lyžování, kromě závodního úhlování
 • Komerčně prodávané lyže jsou úhlovány 1.2° - 1.5°

 

0.5° - 1.2°

 • Závodní úhlování (racing)
 • Závisí na lyžaři a disciplíně

 

Úhlování spodní hrany u snowboardů

 • Závodní prkna (Alpine) 0.5° - 1.0°
 • Freeride prkna 1.0° - 3.0°
 • Freestyle prkna 1.0° - 3.0°

3.8.3 Konečná úprava spodní hrany brusným pásem - Tuning

Špičky struktury se oploští
Hrana nevykazuje žádnou strukturu a vůči skluznici je posazena níže (beveled edge).

3.8.4 Konečná úprava spodní hrany brusným pásem - Tuning - postup

Při této operaci se pomocí speciálního brusného pásu (aluoxydový pás), který musí být důkladně sražený (ztupený pomocí orovnávacího kamene) na měkkém pogumovaném kontaktním válci spodní hrana zbavuje struktury vybroušené na kameni a je posazována o něco níže než skluznice (asi o 0,5 mm). I skluznice a spolu s ní špičky struktury jsou lehce broušeny, což má rovněž pozitivní vliv na točivé vlastnosti lyže.

 • Jednou z výhod této konečné úpravy hran je dlouhá životnost brusného pásu a jednoduchá obsluha stroje na konečnou úpravu hran.
 • Brusný pás by se měl pokud možno vždy používat po celé šířce, aby bylo zajištěno jeho rovnoměrné opotřebení a tím i rovnoměrný výbrus.
 • Jsou-li na pásu patrné stopy po ocelové hraně, měl by se pomocí orovnávacího kamene lehce orovnat.
 • Pro bezvadný průběh broušení je zásadní dostatečné zásobování chladící kapalinou. Proto doporučujeme často kontrolovat trysku přivádějící chladící kapalinu a dodržovat předepsané lhůty na výměnu kapaliny.
 • Kontaktní válec musí být vždy plochý, proto by se jeho povrch měl pravidelně kontrolovat a popř. čistit.

3.8.5 Broušení spodní hrany keramickým diskem

 • V rámci tohoto procesu se boční hrany brousí pomocí speciálních keramických brusných kotoučů. Výhodou této metody je absolutně plochý a velmi jemný povrch hrany. To dává lyži vynikající jízdní vlastnosti, kterých nelze dosáhnout broušením na pásu.
 • Počet brusných cyklů závisí na výchozím stavu hrany (úhel hrany, zakulacení hrany, poškození) a na rychlosti posuvu.

3.8.6 Leštění hrany v oblasti špičky a paty - Polishing

 • Jeden cyklus je dostačující
 • Zvolte úhel leštění o cca 0.3° větší než finální úhel spodní hrany
 • Leštěte cca 5 - 10 cm špičky a paty spodní hrany v kontaktních místech s podložkou

Tabulka úhlování

Úhlování lyží / SNB Spodní úhel Boční úhel Výsledný úhel
Race SL 0,5° 86 - 87° 86,5 - 87,5°
Race GS 0,5° 87 - 88° 87-5 - 88,5°
VIP lyže SL 0,75° 87° 87,75°
VIP lyže GS 0,75° 88° 88,75°
VIP lyže UNI 0,75° 87,5° 88,25°
Sport / freeride / freestyle 88° 89°
Rekreační / rental / junior 89° 90°
SNB slalom 1,5° 88° 89,5°
SNB freeride / freestyle 88° 90°


3.9 Voskování

3.9.1 Cíl

 • Zlepšení kluzných vlastností lyží a konzervace skluznice
 • Doleštění a zviditelnění struktury

Parametry ovlivňující voskování:

 • Typ vosku, teplota skluznice a okolní teplota v místnosti
 • Způsob voskování (za studena na pásu, za tepla, rounem zažehlování)

3.9.2 Postup

Aplikace vosku

 • Zažehlování, voskování za tepla voskovacím válcem nebo rounem, voskování za studena

Kartáčování a leštění

 • Kartáčem (manuálně nebo mechanicky) nebo leštícím válcem

Odhrotování, lěštění špičky a paty hran - polishing

3.9.3 Odhrotování a leštění hran

Ostré hroty jakož i přebytečný vosk se odstraní a hrana se vyleští
Protože po provedených výbrusech hran různého typu zůstanou na hranách větší či menší ostří (grot), je třeba hrany precizně odhrotovat. I nejlépe upravená lyže ztrácí své dobré jízdní vlastnosti, je-li špatně nebo není-li vůbec odhrotována, popř. podbroušena, a proto je nezbytné věnovat tomuto pracovnímu kroku velkou pozornost.

3.10 Výsledek